Kadra

W przedszkolu zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę – 12 nauczycielek, które posiadają dodatkowe specjalizacje z zakresu: oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej, logopedii, nauczania zintegrowanego,informatyki, gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

Nauczyciele systematycznie pogłębiają swoją wiedzę, uczestnicząc w licznych kursach i warsztatach. Są kreatywne i otwarte na nowości pedagogiczne, stosują ciekawe metody i formy pracy z dziećmi. Swoją postawą tworzą atmosferę przyjazną dzieciom.

Share