Historia Przedszkola

Po 60 latach Przedszkole Gminne w Dukli znalazło wreszcie nowe lokum przy Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Dukli.

Przedszkole w Dukli istnieje od 1950 roku. Pierwszym dyrektorem była Pani Krystyna Drajewicz, która swój urząd pełniła do 1984 roku. Po jej przejściu na emeryturę funkcję tę powierzono pani Wiesławie Józefczyk. Pani Wiesława pracowała w przedszkolu 32 lata. W roku 1998 odeszła na zasłużoną emeryturę. Jej zastępczynią została Pani Danuta Kowalska. Obecnie od roku 2003 stanowisko dyrektora sprawuje mgr Lucyna Gumienny.

Początkowo przedszkole nosiło nazwę „Państwowe Przedszkole w Dukli” . Od 01.01.1992 roku prowadzenie przedszkola w Dukli stało się zadaniem obowiązkowym gminy. Przedszkole otrzymało nazwę „Przedszkole Gminne w Dukli” i obejmuje swoim zasięgiem miasto oraz Gminę Dukla.

Przez cały czas istnienia przedszkola placówka ta mieściła się w budynku przy ulicy Żwirki i Wigury 1. Warunki w tym lokalu pozostawiały wiele do życzenia. Dopiero 31.01.2011 roku został oddany do użytku wyremontowany budynek przy ZS nr 1 w Dukli. Mieści się tam teraz Przedszkole Gminne w Dukli i stanowi wraz ze Szkołą Podstawową Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Dukli.

Wreszcie po 60 latach mamy godne warunki pracy, a dzieci lepsze możliwości wszechstronnego rozwoju.

Przedszkole zorganizowane jest na dwóch poziomach. Na pierwszym poziomie znajdują się szatnie, pomieszczenia kuchenne, 2 sale dydaktyczne dla dzieci młodszych i 2 toalety.

Na drugim poziomie są 3 sale dydaktyczne, pomieszczenie kuchenne, pomieszczenie na pomoce dydaktyczne i 2 toalety.

To, że znajdujemy się w nowym obiekcie zawdzięczamy przede wszystkim władzom gminy i staraniom obecnej pani dyrektor – mgr Lucynie Gumienny oraz dyrektorowi ZSP nr 1 w Dukli – mgr Jerzemu Pęcakowi. Korzystając z okazji serdeczne podziękowania kierujemy prezesowi GKiM w Dukli – Arturowi Wszołkowi i pracownikom za pomoc w przeprowadzce, panu Jurkowi Krowickiemu , a także rodzicom i wszystkim innym którzy w mniejszym czy większym stopniu przyczynili się do sprawnego otwarcia nowego obiektu.

Mimo ogromnej pomocy ze strony Gminy Dukla oraz GKiM brakuje nam części funduszy na stuprocentowe funkcjonowanie naszej jednostki. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do instytucji i firm naszej gminy o wsparcie finansowe. Za wszelką pomoc z góry dziękujemy. Osoby które pragną pomóc prosimy o kontakt z naszą placówką.

Wszelka pomoc finansowa pozwoli nam na zrealizowanie założeń opieki nad najmłodszymi mieszkańcami naszej społeczności, aby w przyszłości stali się pełnowartościowymi przedstawicielami naszej gminy na forum ogólnopolskim.

Pedagodzy Przedszkola Gminnego w Dukli dołożą wszelkich starań aby wyłożone przez sponsorów środki finansowe zostały w pełni wykorzystane na lepsze funkcjonowanie naszej placówki.

Anna Pelczar-Uliasz

Iwona Marczak

Share