O nas

Informacje ogólne

Przedszkole Gminne wchodzi w skład Zespołu Szkół nr 1 w Dukli, mieści się przy ulicy Kościuszki 13.
Przedszkole istnieje od 1950 roku.
Od 1 września 2003 r. rolę dyrektora Przedszkola pełni mgr Lucyna Głód
Od 1 września 2010 r. funkcje wice dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Dukli piastuje mgr Lucyna Gumienny (wcześniej  Głód)
Organem prowadzącym jest Gmina Dukla.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kurator Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Przedszkole jest przedszkolem publicznym:

– prowadzi działalność dydaktyczno – wychowawczą w zakresie wychowania przedszkolnego,
– dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
– zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe

Przedszkole jest czynne od 630 do 1600

Share