Zajęcia programowe

W każdej grupie wiekowej organizowane są zajęcia realizujące program wychowania przedszkolnego dostosowane do wieku dzieci. Są to zajęcia z zakresu edukacji umysłowej, zdrowotnej, plastycznej, muzycznej, przyrodniczej, społeczno- moralnej. W ramach tych zajęć m.in. organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości, imprezy okolicznościowe, wycieczki, teatrzyki, wyjścia do kina itp.

Share