Ramowy rozkład dnia

630 – 830

Schodzenie się dzieci, praca indywidualna w małych zespołach, zabawy w kącikach zainteresowań.Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe.Prace o charakterze porządkowo-gospodarczym.

830 – 900

Przygotowanie do śniadania. Śniadanie.

900 – 1100

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne realizujące program wychowania przedszkolnego w poszczególnych grupach wiekowych.

Zabawy i zajęcia w sali lub na powietrzu.

1100 – 1130

Czynności porządkowe.

Zabawy ruchowe.

Przygotowanie do obiadu.

1130 – 1200

Obiad.

1200 – 1400

Przygotowanie do leżakowania, leżakowanie ( 3 i 4 łatki).

Krótki odpoczynek ( 5 i 6 łatki).Zajęcia w małych zespołach

Praca stymulacyjno-wyrównawcza, gry, zabawy w sali lub na powietrzu. Spacery

1400 – 1430

Zabawa ruchowa.

Przygotowanie do podwieczorku.

Podwieczorek.

1430 – 1530

Rozchodzenie się dzieci.

Praca indywidualna, w małych grupach

1530 – 1600

Kontakty indywidualne z rodzicami

Grupy łączone

Share