Znaczenie zabaw ruchowych w rozwoju dziecka

Zabawy ruchowe są formą działalności ruchowej, charakterystyczną dla wieku przedszkolnego, najbardziej odpowiadającą potrzebom dziecka, wynikającą z właściwości jego rozwoju. Poprzez wykorzystywanie podstawowych form ruchu jakimi są: skakanie, rzucanie, chwytanie, bieganie, dziecko zdobywa lepsze kompetencje ruchowe. Przez to wzrasta u niego poczucie własnej wartości i pewność siebie.

Zabawy ruchowe odznaczają się bogactwem i prostotą ruchu. Zapewniają dziecku optymalny rozwój oraz zdrowie. Oddziałują wszechstronnie na organizm, podnosząc jego wydolność, sprawność fizyczną, kształtując nawyki ruchowe. Ponadto wzbogacają umiejętności oraz sprzyjają wychowaniu estetycznemu, moralno-społecznemu, umysłowemu, emocjonalnemu. Podczas zabaw ruchowych rozwijają się siła, zręczność, szybkość, wytrzymałość, a więc wszystkie cechy motoryki oraz umiejętności ruchowe, mające zastosowanie w codziennym życiu dziecka.

Dzięki swej różnorodności i swobodzie w dokonywaniu wyboru ćwiczeń ruchowych, zabawy ruchowe angażują wielkie masy mięśniowe wpływając tym samym na kształtowanie prawidłowej postawy. Pamiętając o tym, że u dzieci w wieku przedszkolnym najintensywniej rozwijają się mięśnie brzucha, kończyn dolnych i pleców należy tak planować zajęcia, aby przedszkolaki codziennie miały okazję wzmacniać te partie mięśni. Manipulując różnymi przyborami, dzieci rozwijają szybkość reakcji, manualną zręczność oraz koordynację oka
i ręki. Zabawom ruchowym towarzyszy najczęściej duże zaangażowanie uczuciowe
i przeżywanie emocji, takich jak: radość, zadowolenie i satysfakcja z udziału w zabawie, co sprzyja wypoczynkowi i odprężeniu, a zarazem skupieniu uwagi i zainteresowania. Zabawy ruchowe są źródłem zdrowia psychicznego, ponieważ wzmacniają u dzieci wiarę we własne siły oraz zaszczepiają optymizm oparty na konkretnych umiejętnościach. Ucząc się przestrzegania ustalonych reguł, akceptowania propozycji rówieśników i współdziałania
z nimi dzieci rozwijają swoje kompetencje społeczne. Zabawy korzystnie wpływają również na rozwój umysłowy przedszkolaków oraz na kształtowanie ich woli i charakteru.

Zabawy ruchowe to największa przyjemność dzieciństwa. Pozwalają nawiązywać nowe przyjaźnie, rozładować w sposób naturalny olbrzymią w tym wieku potrzebę ruchu, cieszyć się życiem.

Należy zatem stwierdzić, że zabawy ruchowe stwarzają wielkie możliwości rozwojowe oraz przyczyniają się do podnoszenia stanu zdrowotnego dzieci w wieku przedszkolnym. Dzięki nim przedszkolaki poznają siebie, otoczenie, opanowują nowe zdolności
i umiejętności. Wielka ich różnorodność, łatwość organizowania oraz wszechstronność oddziaływania stawia je na pierwszym miejscu w pracy z małymi dziećmi. Zabawy ruchowe powinny być często stosowane w pracy z dziećmi w przedszkolu.

Opracowała: Ilona Dembiczak

Bibliografia:

1.      Nadachewicz K., „Zabawy i ćwiczenia ruchowe”, Wychowanie w Przedszkolu, 2009/6.
2.      Skwarka E., „Kreatywne zabawy ruchowe”, Wychowanie w Przedszkolu, 2012/5.

 

Share