DZIECKO Z AUTYZMEM

W Polsce diagnozuje się autyzm u jednego dziecka na 300 urodzeń. Dla porównania w Stanach Z jednoczonych i Wielkiej Brytanii współczynnik ten wynosi 1 na 100. Jak objawia się to zaburzenie? Gdzie skierować pierwsze kroki i uzyskać pomoc?

Dziecko z autyzmem ma skłonność do skupiania uwagi na jednym, powtarzającym się zachowaniu, przy jednoczesnym całkowitym odcięciu się od świata zewnętrznego. Skupia uwagę raczej na przedmiotach niż na ludziach, unika towarzystwa lub traktuje osoby jak przedmioty, bez emocjonalnego zaangażowania.

Największym problemem takiego dziecka są trudności językowe. Mowa jest znacznie opóżniona, występują echolalie czyli powtarzanie pojedynczych wyrazów lub całych zdań, często bez kontekstu sytuacyjnego. Brak mimiki twarzy, brak uśmiechu, gestów, wspólnego pola uwagi, spojrzenia w oczy.

Dziecko buduje sobie swój odizolowany od ludzi świat, w którym chce, by pewne czynności odbywały się zawsze tak samo, otacza się wybranym przedmiotami, często pojawiają się bardzo specjalistyczne zainteresowania , zdolności, ponad przeciętna pamięć.

Autyzm można już bardzo wcześnie zauważyć, nawet u kilkumiesięcznego dziecka, gdy jest nadmiernie spokojne lub nadmiernie płaczliwe i nie uspakaja się na widok matki, nie patrzy ma twarz mamy, nie jest zainteresowane zabawkami, motorycznie sławo się rozwija.

W przypadku zaobserwowania takich  charakterystycznych zachowań należy udać się na badanie do poradni psychologiczno- pedagogicznej, a w razie potrzeby do specjalistów diagnozujących autyzm. Należy pamiętać, że jak najwcześniejsze wykrycie i zdiagnozowanie autyzmu jest bardzo ważne dla potrzeb rozwojowych dziecka. Jeśli podejrzenia się potwierdzą, rodzice z uzyskanymi dokumentami powinni udać się do poradni psychologiczno- pedagogicznej w celu uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Dzieci z autyzmem traktowane są w szkole i przedszkolu jako dzieci z niepełnosprawnością i należy im stworzyć specjalne warunki kształcenia i wychowania. Zadaniem przedszkola jest opracowanie w terminie 30 dni od daty złożenia orzeczenia indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia specjalistów. Powołany przez dyrektora przedszkola zespół nauczycieli zapewni dziecku dostęp do niezbędnych zajęć o charakterze terapeutycznym.

Poza wsparciem nauczycieli placówek oświatowych niezbędna jest systematyczna , kilkugodzinna terapia w domu, prowadzona najczęściej przez mamę pod kierownictwem i nadzorem specjalistycznych ośrodków terapii autyzmu.

Pojawienie się w przedszkolu dziecka z autyzmem wymaga zaangażowania całego pracującego personelu, ponieważ nadrzędnym zadaniem jest wsparcie małego człowieka w funkcjonowaniu w nowym środowisku, zapewnienie mu poczucia bezpieczeństwa, przewidywalności, akceptacji i zrozumienia.

                                                                          Marta Głód

Share