ZNACZENIE TAŃCA I FORM MUZYCZNO- RUCHOWYCH W PSYCHOFIZYCZNYM ROZWOJU DZIECI PRZEDSZKOLNYCH.

                                                    Tańce i ćwiczenia muzyczno-ruchowe, są atrakcyjną i zazwyczaj lubianą formą aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży wszystkich grup wiekowych. Wszechstronnie i dobroczynnie wpływają na ich rozwój. Ruch przy muzyce pozytywnie oddziaływuje na biologiczną sferę człowieka: układ krążenia, oddechowy, mięśniowy i kostno- stawowy. Ta aktywność ruchowa kształtuje sprawność motoryczną prowadząc do harmonijnego rozwoju organizmu. Angażowane są wszystkie partie mięśniowe i stawy, co ma wpływ na poprawę struktury mięśniowej oraz zwiększenie ruchomości w stawach. Ma to znaczenie w uzyskaniu stabilizacji układu kostnego. Rozwijane i doskonalone są zdolności motoryczne jak: gibkość, szybkość, skoczność, zwinność i wytrzymałość. Tańce i formy muzyczno – ruchowe kształtują prawidłową  postawę, są skutecznym środkiem zapobiegania, zmniejszania a nawet likwidowania wad postawy takich jak np. skolioza, kifoza, lordoza. Stymulują również psychiczną stronę człowieka. Wspomagają sprawność intelektualną, zmniejszają stan napięć stresowych, dają odprężenie i poprawiają samopoczucie. Kształtują poczucie własnej wartości, pewność siebie i samodzielność.

                                                   Podstawowym założeniem współczesnej  polskiej pedagogiki,  jest wykształcenie i wychowanie człowieka twórczego. Za najlepszą metodę uważa się kształcenie i nauczanie muzyczno-ruchowe. Nieodłącznym elementem w nauczaniu muzyczno- ruchowym jest muzyka. „Muzyka oddziaływuje na zmysły, wyobraźnię, zaspokaja potrzeby ruchowe człowieka, wywołuje emocje i dostarcza swoim odbiorcom wielu estetycznych wrażeń.” Muzyka lepiej niż słowo czy obraz, wpływa na emocjonalną sferę człowieka. Może uspokajać, usypiać, rozluźniać jak również aktywizować, ożywiać, mobilizować i działać antydepresyjnie.

                                                     Podsumowując można stwierdzić, iż taniec i ćwiczenia muzyczno – ruchowe  mają niepodważalnie, wielopłaszczyznowe znaczenie w rozwoju dzieci i młodzieży. Trzeba mieć nadzieję, że w przyszłości, te wartościowe formy aktywności ruchowej, będą znajdowały wciąż nowych zwolenników i propagatorów, spełniały oczekiwania młodych ludzi.

                                                                                                      Przygotowała  Iwona Walaszek

Share