Odpłatności

 

Odpłatności za przedszkole będą pobierane od 1 do 10 każdego miesiąca, przez Pana Bogdana Trybusa w budynku szkoły podstawowej

Zasady pobierania opłat

Opłata za przedszkole składa się z dwóch składników:

1. opłata za żywienie

  • 1 posiłek – 2,80 zł
  • 2 posiłki – 4,20 zł
  • 3 posiłki – 5,60 zł

Opłata miesięczna za żywienie to stawka dzienna pomnożona przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu. np.:

  •  5,60 zł x 20 dni = 112 zł (3 posiłki – obiad ,śniadanie, podwieczorek)
  • 4,20 zł x 20 dni = 84 zł ( 2 posiłki – śniadanie+ obiad lub obiad + podwieczorek)
  • 2,80 zł x 20 dni = 56 zł ( 1 posiłek– obiad)

2. opłata godzinowa

to ilość godzin zdeklarowanych przez rodziców pomnożona przez liczbę dni roboczych w danym miesiącu.

Opłata za 1 godzinę wynosi 1 zł

np. 2 godz. X 20 dni = 40 zł

Świadczenie udzielane przez przedszkole jest bezpłatne w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godzin) określonej w rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2009 r. Nr 4, poz. 17

W naszym przedszkolu zajęcia bezpłatne realizowane są od 9 do 14.Za świadczenie przekraczające realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego Rada Miejska w Dukli ustaliła opłatę za jedną godzinę realizacji zajęć w wysokości 1 zł (Uchwała nr L XI/357/10 z dnia 12 listopada 2010 r.)

 

Share