Rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do przedszkola

ZARZĄDZENIE NR 72/17 BURMISTRZA DUKLI z dnia 7 kwietnia 2017 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 dla przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Dukla

UCHWAŁA NR XXXVI/232/17 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznego przedszkola oraz oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

UCHWAŁA NR XXXVI/233/17 RADY MIEJSKIEJ W DUKLI z dnia 6 marca 2017 r.
w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dukla, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

 

Share